Banner
Hướng Nghiệp
Hướng nghiệp trong giáo dục là hệ thống các biện pháp tiến hành trong và ngoài cơ sở giáo dục để giúp học sinh có kiến thức về nghề nghiệp, khả năng lựa chọn nghề nghiệp trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.
Liên hệ
Để nhận thêm tư vấn hướng nghiệp, vui lòng để lại thông tin
ĐĂNG KÝ
Đăng ký