Banner
KHÓA HỌC STEM
Thuật ngữ STEM lần đầu tiên được giới thiệu bởi Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ (National Science Foundation) vào năm 2001. Giáo dục STEM đã và đang được các quốc gia trên thế giới thúc đẩy triển khai ở tất cả bậc giáo dục. Và giáo dục STEM được thiết kế tiếp cận liên môn, nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội.
About
CÁC KHÓA HỌC TẠI BEEZ ACADEMY
Được thiết kế chuyên biệt phù hợp với từng độ tuổi và sở thích của học sinh
Để nhận thêm tư vấn về khóa học STEM, vui lòng để lại thông tin
ĐĂNG KÝ
Liên hệ